პრეზენზიის შექმნა

Your message has been sent!

მიმდინარეობს შეტყობინების განხილვა, უახლოეს პერიოდში დაგიკავშირდებათ ჩვენი აგენტი.
Thank you
Your message has been sent!
შეტყობინება მუშავდება და უახლოეს პერიოდში დაგიკავშირდებიან ჩვენი აგენტები
შეტყობინების გაგზავნა ვერ მოხერხდა!
შეტყობინების გაგზავნა ვერ მოხერხდა, გთხოვთ სცადოთ ხელმეორეთ
Help
Support Group
032 2 505 111
სამუშაო საათები:
Monday - Friday: 9:30AM. - 18:30PM.
პრეტენზიების შექმნა:
გთხოვთ დაგვიტოვოთ შეტყობინება
დაწყება
ENG Geo
Be the first to hear news
Subscribe to our mail list
თქვენ წარმატებით გამოიწერეთ სიახლეები !
შეთავაზებების და სიახლეების სანახავად გადაამოწმეთ ელფოსტა
Get offers first
This email address has already subscribed
email subscribed successfully!
please enter a valid email
This email address has already subscribed
Search
Help
ანაზღაურება
ჯანმრთელობის დაზღვევა
ოპერაციის დაფინანსება
პროვაიდერი კლინიკები
მისამართი
ოფისები
ავტოდაზღვევა
results not found

Quickest and Most Comfortable Insurance Service

As soon as insurance is active, services of personal doctor or pediatrician is available to you. He/she gives you medical advice, refferals and helps you use insurance services.
 

Health insurance covers treatment medication. To check limits and coverage, visit an app MyGpi or website mygpi.ge

Individual packages cover doctor consults and tests. To check outpatient service limits and coverages, visit your personal cabinet - in the app MyGPI or website mgygpi.ge.

Insurance covers planned and urgent dental services. For limits and coverages check your personal cabinet - in the app MyGPI or website mygpi.ge.

Learn More about Service Conditions

 • Policy Medi

  Personal doctor/pediatrician


  The general practitioner of your choice takes medical histories, monitors your health, plans preventive measures, monitors the risk of developing various diseases. A personal physician gives you recommendations, necessary references and referrals to receive outpatient services.

  You can choose a personal doctor or a pediatrician in our service clinics immediately after insurance.

  To choose a personal doctor, you need to contact us on the hotline (+995 032) 2 505 111 or you can book an initial appointment online yourself.

  If you already have a personal doctor, you can sign up for a visit online both through the web and through the application - MyGpi, or contact us on the hotline - (+995 032) 2 505 111; Curatio (+995 032) 2 43 01 01).


  Outpatient Sevices

  You can get emergency outpatient services at any clinic. It is necessary to contact us at the call center (+995 032) 2 505 111 and inform us about the incident. Between us and the clinic, the insurance procedure will be regulated without your intervention, and you will pay only your share.

  In case of basic, optimal and standard packages, scheduled outpatient services can be obtained by agreement with a personal doctor and only in the provider's clinic.

  Customers with the classic and premium packages of the policy can receive planned outpatient services in both provider and non-provider clinics. In both cases, it is necessary to have a referral by personal doctor, which you will receive as an SMS and submit to the clinic. At a provider institution, you only pay your due share, while at a non-provider, you pay the amount in full first and then get reimbursed online. If you apply to a privileged provider clinic, it is not necessary to refer to a family doctor, the reception staff will contact us and you will pay the fee in this clinic.

  Dentistry


  The service includes:

  Planned dentistry includes such services as consultation with a dentist, anesthesia, cleaning, mechanical removal of stones and plaque, planned dental surgical manipulation.
  Emergency dentistry based of severe pain, includes tooth extraction or anethesia and is financed in any dental clinic.
  The policy also includes discounts on the following procedures in provider clinics - braces, implantation, dental prostheses, orthodontic, orthopedic services.
  Planned dental services are available only at the provider's dental clinic. No prior agreement with us is necessary to receive the service: you book a visit and pay only your due share.

  You can also receive emergency services at a non-provider clinic, where you pay in full and then get reimbursed online. Please note that for financing you need to take an x-ray (dentogram) before the service.

  Hospitalization


  This service provides such medical services for which you have to spend the night in the clinic.

  Emergency hospitalization - in both provider and non-provider clinics is financed as soon as the insurance is active. It is necessary to inform us about the incident in advance through the call center. Between us and the clinic, without your intervention, the insurance procedure will be regulated and you will only pay your due share to the clinic.

  Planned hospitalization -!!! Note that there is a 12-month grace period, which means that funding will be available after the 13th consecutive month of policy purchase.

  Services are received by prior agreement with us:

  It is necessary to request a letter of guarantee. This is proof that your services are funded and transferred to the clinic where you plan to have the surgery. You can request a warranty letter online. You will need form 100 and the calculation of the operation (cost accounting). You will receive an answer to your request in maximum 3 working days. The guarantee letter has a term of 1 month - during this time you can plan the operation.

  We will send the guarantee letter to the provider hospital clinics and you will pay only your share. In a non-provider clinic, taking into account the conditions of insurance and on the basis of a prior agreement (the request for a guarantee letter is also necessary in this case), you pay the amount in full and then you are reimbursed online.

  Medication


  In order to buy medication you should contact your personal doctor, who will issue an electronic referral, and the medicine will be purchased at the provider pharmacy (PSP, Aversi, GPC, Pharmadepot).

 • GPI Exclusive

  Personal doctor/pediatrician
  The general practitioner of your choice takes medical histories, monitors your health, plans preventive measures, monitors the risk of developing various diseases. A personal physician gives you recommendations, necessary references and referrals to receive outpatient services.

  You can choose a personal doctor or a pediatrician in our service clinics immediately after insurance.

  To select a personal doctor, you need to contact us on hotline 0322505111 or you can book your first appointment online.

  If you already have a personal doctor, you can sign up for a visit online both on the web and with the application - MyGpi, or contact us on the hotline - 0322505111 (Curatio - 0322430101).

  Outpatient Services

  Outpatient services include both planned and emergency outpatient cases.

  Depending on what your package covers, you can get emergency outpatient services at any clinic.

  There is no need to make an agreement or get a referral for the provider clinic. You only pay your due share.

  At a non-provider clinic, you will pay in full and then get reimbursed online.

  If the policy contains different schemes of scheduled outpatient services, you can receive the services taking into account the following conditions:

  a) Service and provider in clinics - you need a personal doctor's referral*, you only pay your share.

  b) In privileged provider clinics - you don't need a doctor's referral*, just an ID or an insurance card and you only pay your share.

  c) In a non-provider clinic - pay the cost of the service in full. Then get reimbursed online. You will need Form 100/Doctor's Prescription, Payment Order and Receipt for reimbursement.

  You can request a referral online in advance. You will receive it as an SMS and submit it to the clinic. You can request referral to privileged clinics on the spot.

  Medication


  GPI Exclusive gives you the opportunity to buy medicines prescribed by a specialist of a narrow profile without referring to a personal doctor in the provider pharmacy network (PSP, Aversi, GPC, Pharmadepot, People's Pharmacy), pay the amount in full on the spot, and you will be reimbursed online.

  If you have prescribed medication in privileged provider clinics, you can request a referral online and buy the prescribed medicine in a pharmacy with co-financing.

  You can get reimbursed for the medication purchased with the prescription of any doctor even without the referral of a personal doctor. In this case, you will pay the amount in full at the pharmacy and then be reimbursed online.


  Dentistry

  Planned dentistry includes such services as consultation with a dentist, cleaning, anesthesia, tooth filling, mechanical removal of stones and plaque, planned dental surgical manipulation.
  Emergency dentistry based on severe pain, includes tooth extraction or anethesia and is financed in any dental clinic.
  The policy also includes discounts on the following procedures in provider clinics - braces, implantation, dental prostheses, orthodontic, orthopedic services.
  Planned dental services are available only at the provider's dental clinic. No prior agreement with us is necessary to receive the service: you book a visit and pay only your due share.

  You can also receive emergency services at a non-provider clinic, where you pay in full and then get reimbursed online. Please note that for financing you need to take an x-ray (dentogram) before the service.


  Hospitalization


  This service includes such medical services for which you have to spend the night in the clinic.

  Note that your package may imply a waiting period for scheduled hospital services.

  In order to receive funding for planned hospitalization in both provider and non-provider clinics, it is necessary to request a letter of guarantee. This is proof that your surgery is being funded and transferred to the provider clinic where you plan to have the surgery. You can request a guarantee letter online. You will need a Form 100 and an operation calculation (cost accounting).

  If you receive surgery in the provider hospital clinics, we will send the guarantee letter to the clinic and you will pay only your share.

  And in a non-provider clinic, you will pay the amount in full and then be reimbursed online.

  Emergency hospitalization in clinics is financed as soon as the insurance is active. It is no longer necessary to request a guarantee letter from your side, the clinic provides formal procedures in case of emergencies.

  Emergency hospitalization in non-provider clinics is also financed. Note that you may need to pay in full on the spot and then get reimbursed online.


  Pregnancy-childbirth


  With GPI Exclusive pregnancy related tests can be performed only at the service clinics, and childbirth-related services can be recieved at any clinic.

  Please note that there is a waiting period for the service and the said service is paid from the 25th consecutive month after purchasing the insurance. 

  It is not necessary to submit preliminary documents and request a letter of guarantee for the financing of childbirth, the maternity clinic, including non-providers, organizes the formal procedures related to financing.

  In the case of the services received in the clinic, based on a prior agreement, you pay the amount with co-financing, and in the non-provider, you pay the full cost and then get reimbursed online.

   

Frequently Asked

Select a category
დატოვეთ შეტყობინება
Clinic *
მიუთითეთ სახელი
ტელეფონის ნომერი *
მიუთითეთ სახელი
რა პროდუქტი გაინტერესებთ
მიუთითეთ სახელი
შეტყობინება *
ჩაწერეთ ტექსტი
captcha