მოგვწერეთ
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
 

პოლისი-მედი არ არის მიზანშეწონილი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლეებისთვის. პროგრამის ბენეფიციარებს ვთავაზობთ პოლისი-მედიქეარს, რომელიც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს სახელმწიფო საბაზისო პაკეტის პირობებს. პოლისი-მედიქეარის შესაძენად დაგვირეკეთ ცხელ ხაზზე ან გამოიყენეთ ჩვენი ონ-ლაინ დახმარება. ჯანდაცვის სამინისტროში ინფორმაციის გადასამოწმებლად დარეკეთ ცხელ ხაზზე: 1505.

აგენტის გამოძახება
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
შეუკვეთეთ ონლაინ
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
პოლისის შეკვეთა
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
პოლისის შეკვეთა
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
ვიდეო
ჯანმრთელობა

ქონებრივი რისკების დაზღვევის პაკეტი

შეუკვეთე პოლისი

ონ-ლაინ დახმარება

 

ქონებრივი რისკების დაზღვევის პაკეტი

ქონების დაზღვევა


ანაზღაურების მაქსიმალური ლიმიტი – 3 000 000 ლარი

აგინაზღაურებთ ქონების დაზიანების ან განადგურების შედეგად მიყენებულ ფინანსურ ზარალს, რომელიც გამოწვეულია შემდეგი შემთხვევებისგან:
 • ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა
 • სეტყვა, მიწისძვრა, წყალდიდობა, მეწყერი, თოვლის
 • სიმძიმით გამოწვეული დაზიანება, გრუნტის აწევა/დაწევა
 • ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა
 • დატბორვა, სატრანსპორტო საშუალებების შეჯახება, ბოროტგანზრახული ქმედება

ქონების დაზღვევის შემთხვევაში, ჩვენ ასევე აგინაზღაურებთ:
 • დაზიანებული ქონების დასუფთავების და მასთან დაკავშირებული ნაგვის გატანის ხარჯებს- სადაზღვევო თანხის 10%-ის ოდენობით 
 • სახანძრო ან სამაშველო სამსახურების მიერ აუცილებელი შეღწევის შედეგად დაზღვეულ ქონებაზე მიყენებულ ფინანსურ ზიანს – 1 000 ლარის ოდენობით
ფრანშიზა: თანხა, რომელსაც ჩვენ არ ავანაზღაურებთ ზარალის დროს.
 • სტიქიური უბედურებების შემთხვევაში: 1.5% ქონების სადაზღვევო თანხიდან, მინიმუმ 500 ლარი
 • სხვა შემთხვევებში: 1.5% ზარალის ოდენობიდან, მინიმუმ 500 ლარი


მანქანა დანადგარების დაზღვევა

თქვენ შეგიძლიათ დააზღვიოთ:
 • ელექტროტექნიკა, ლაზერული აპარატურა, სამედიცინო მოწყობილობები
 • კვლევითი ცენტრების და ლაბორატორიების აღჭურვილობა
 • მონაცემთა სისტემები, სერვერები, კომპიუტერული ცენტრები
 • ჩარხები, მანქანა დანადგარები, ამწე კრანები

რას ანაზღაურებს
 • მანქანა- დანადგარის მოხმარების დროს დაშვებული შეცდომით ან გაუფრთხილებლობით გამოწვეული დანადგარის მწყობრიდან გამოსვლა
 • დენის მკვეთრი ცვლილებით, ძაბვის მომატებით ან მოკლე ჩართვით მიყენებული ზიანი
 • დანადგარის დამზადების ან აწყობის დროს დაშვებული შეცდომით მიყენებული ზიანი
 • წარმოების დეფექტით გამოწვეული მანქანა-დანადგარის დაზიანება
ფრანშიზა: თანხა, რომელსაც ჩვენ არ ავანაზღაურებთ ზარალის დროს.
თითოეული დანადგარისათვის 7% ზარალის ოდენობიდან, მინიმუმ 500 ლარი.


ბიზნეს საქმიანობის შეფერხების დაზღვევა

ანაზღაურების ლიმიტი – 1 500 000 ლარი

დაზღვეულია ბიზნეს საქმიანობის შეფერხება, რომელიც გამოწვეულია ქონების დაზიანებით ან მანქანა დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლით


რას ანაზღაურებს

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ბიზნეს საქმიანობა ქონების დაზიანებით ან მანქანა დანადგარების მწყობრიდან გამოსვლის გამო შეფერხდა და ვერ ახერხებთ ჩვეული ტემპით ბიზნესის წარმოებას, ჩვენ აგინაზღაურებთ:
 • მიუღებელ მოგებას, მათ შორის რენტის დაკარგვით გამოწვეული მიუღებელ შემოსავალს
 • ბანკის პროცენტებს
 • თანამშრომლების ფიქსირებულ ხელფასებს
 • იჯარისა და დაცვის ხარჯებს
ანაზღაურების პერიოდი – 6 თვე: დროის პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც მოხდება ზარალის ანაზღაურება, შესაბამისი ანაზღაურების ლიმიტის ფარგლებში;
გამოიძახეთ აგენტი
შეუკვეთე პოლისი ონლაინ
დაითვალეთ თქვენი პენსია