Write us
Your message has ben sent!
ORDER POLICY
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
CALL AGENT
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
თქვენი წერილი წარმატებით გაიგზავნა!
Video
ჯანმრთელობა

სიახლე! აინაზღაურე სტომატოლოგია ონლაინ!

ORDER POLICY

ONLINE HELP

სიახლე! აინაზღაურე სტომატოლოგია ონლაინ! 03/29/2018

სიახლე! აინაზღაურე სტომატოლოგია ონლაინ!

ჯიპიაი ჰოლდინგმა, დაზღვევის დიჯიტალიზაციის  ფარგელბში,
კიდევ ერთი სიახლე დანერგა.
ამიერიდან,  500 ლარამდე სტომატოლოგიური მომსახურების
ანაზღაურებას უკვე ონლაინ, ვებ გვერდის- mygpi.ge მეშვეობით 1 სამუშაო დღეშია შესაძლებელი .
თუ აქამდე ონლაინ მხოლოდ არასტომატოლოგიური სამედიცინო
სერვისების ანაზღაურება იყო შესაძლებელი და სტომატოლოგიური
მომსახურების ხარჯის ასანაზრაურებლად, საჭირო იყო საბუთების ოფისში წარდგენა,
ახლა ეს უკვე დისტანციურად არის შესაძლებელი.
ონლაინ ანაზღაურდება:
• 500 ლარამდე სტომატოლოგიური მომსახურებები
• სერვისები, რომლებიც არ საჭიროებს ვიზიო/დენტოგრამას.
სტომატოლოგიური სერვისი, რომელიც საჭიროებს ვიზიო/დენტოგრამას,
იმ შემთხვევაში თუ   ვებ გვერდზე ან აპლიკაციაში თანდართული იქნება  შესაბამისი ელექტრონული ვერსია (არა ფოტო სურათი)
• სტომატოლოგიური მომსახურების ხარჯების ანაზაურების ვადაა  1 სამუშაო დღე!

უკან დაბრუნება
CALL AGENT
ORDER POLICY ONLINE
COUNT YOUR PENSION